Incasso

  Naam: Morsebox VOF

  Adres: Morsestraat 29
  Postcode: 7101 JA
  Woonplaats: Winterswijk
  Land: Nederland

  Incassant ID: NL70ZZZ717710770000
  Reden betaling: Huur

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Morsebox om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens huurbetaling en aan uw bank om periodiek een bedrag van uw rekening te schrijven overeenkomstig de opdracht van Morsebox.

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kun u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  Treedt eerst in contact met Morsebox.

  Ondertekend, Winterswijk

  De klant

  Handtekening